اعضای تیم وب 30

پرویز میرزایی مدیر کسب و کار اینترنتی و سایت wb30

پرویز میرزایی

مدیر کل

سئو کلاه سفید

رضا حسینی

پشتیبان

عطیه بور بور

گرافیست

حسام سفاری

حسام سفاری

طراح سایت

سالار درویش مدیر سایت net98

سالار درویشی 

برنامه نویس اپ

امیر

مدیر پشتیبانی