پرکاربردترین افزونه وردپرس – افزونه ی وردپرس- وب30

افزونه وردپرس - وب 30

پرکاربردترین افزونه وردپرس پرکاربردترین افزونه وردپرس یا به نوعی پر کاربردترین افزونه های هر سایت که شناخت این نوع افزونه ها باعث میشن یک ویژگی افزودنی .به سایت ما اضافه می کند. افزونه های وردپرس انواع مختلفی دارد که هر کدام مکمل سایت می باشد  آشنایی با افزونه (plugins) افزونه های وردپرس یا ربات های